viden

Hvad er en specialpsykolog?

Hvad er en specialpsykolog?
Og hvad må en specialpsykolog?

psykiatrisk udredning | ADHD, ADD, autisme | ADD Klinikken

Vi får indimellem spørgsmål her i ADD Klinikken fra både forældre og fagfolk ift. hvad en specialpsykolog kan og må i et udredningsforløb.

Klik på linket herunder for mere information om lovgivning og ansvar i forhold til specialpsykologer.

Link til sundhedsstyrelsen.

En specialpsykolog vil, som alle andre psykologer, først og fremmest have en bred viden om udviklingspsykologi og dermed kunne skelne mellem den afvigende udvikling og den normale udvikling med de store variationer, der er inden for dette.

  • En specialpsykolog er en autoriseret psykolog, der har en 4-årig specialistuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri. Det betyder, at specialpsykologen har indgående kendskab til og erfaring med, hvordan man udreder og behandler for udviklingsforstyrrelser, psykiske og psykiatriske lidelser hos børn og unge i alle aldersgrupper og i varierende sværhedsgrad.
  • Med andre ord er en specialpsykolog uddannet til at vurdere, hvornår et barn eller et ungt menneske opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose og pege på, hvilken behandling, der er bedst evidens for, ud fra diagnosen.
  • En specialpsykolog er uddannet til at stille diagnoser på lige fod med speciallæger. Der vil naturligvis være somatiske forhold som kun en læge kan udrede, ligesom der kan være psykologiske problemstillinger som en speciallæge ikke vil kunne udrede. En specialpsykolog er særligt uddannet til at kunne vurdere, hvornår det er påkrævet, at en læge skal inddrages i et udrednings- eller behandlingsforløb. Al vurdering af medicinsk behandling varetages af en speciallæge.
  • En udredning varetaget af en specialpsykolog vil følge de gældende kliniske retningslinjer og indeholde samme kvalitet som udredninger varetaget af en speciallæge.
  • Jf. sundhedsstyrelsens beskrivelser af lovgivning og ansvar er diagnoser stillet af en specialpsykolog lige så valide/gældende, som diagnoser stillet af en speciallæge.