Kommunikation og sikkerhed

Kommunikation mellem ADD Klinikken og forældre eller klienter foregår sikkert inde i vores krypterede beskedsystem i vores journalsystem. Alle bookninger, ændringer, links til spørgeskemaer, spørgsmål etc. Foregår inde i dette system. Det er derfor særdeles vigtigt, at man som forælder eller klient hos os holder sig opdateret på de beskeder vi sender gennem dette system.

Vores info@addklinikken.dk er også sikker. Det vil sige, at vi kan sende og modtage sikkert, men idet de færreste private mails er sikre, henviser vi til kommunikation gennem det sikrede end to end krypterede beskedsystem i vores journalsystem.

Journalpligt:

I ADD klinikken har vi pligt til at føre journal over de oplysninger, der er relevante for dit eller dit barns forløb hos os. Det betyder, at vi samler både oplysninger, du/I selv har givet os og oplysninger du måtte have udleveret til os fra samarbejdspartnere, evt. fra dit barns skole, PPR eller kommune. Vi opbevarer disse oplysninger sikkert og fortroligt, da de er personfølsomme og videregiver kun oplysningerne med dit samtykke. Vi har pligt til at opbevare en journal i 5 år efter, at det sidste notat er skrevet.

Aktindsigt:

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i din eller dit barns journal. Du kan anmode om aktindsigt ved at kontakte din behandler i klinikken eller vores sekretærer. Når dit barn er fyldt 15 år, vil det selv have ret til at få indsigt i sin egen journal. Hvis der er fejl eller misforståelser i din eller dit barns journal, anbefaler vi altid, at du kontakter os. Vi har mulighed for at ændre eller rette oplysninger i journalen, ligesom du har mulighed for at lave tilføjelser eller kommentarer, der kan vedlægges journalen.

Tavshedspligt:

I ADD klinikken er alle medarbejdere underlagt tavshedspligt omkring det, du/I fortæller os. Vi må som udgangspunkt kun videregive oplysninger om helbred og andre personfølsomme oplysninger med dit samtykke. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at bryde tavshedspligten: hvis der er risiko for at du eller dit barn forvolder skade på sig selv eller andre, har vi oplysningspligt mhp. at forebygge skaden. Vi har ligeledes underretningspligt, hvis vi får alvorlig mistanke om, at et barns trivsel eller udvikling er truet.

Samtykke:

I ADD klinikken bestræber vi os altid på, at både du og dit barn er klædt på til at forstå indholdet i jeres forløb og er indforstået hermed. For børn og unge under 15 år er det som udgangspunkt indehaverne af forældremyndigheden, der kan give informeret samtykke til udredning og behandling. Unge over 15 år kan selv give samtykke; dog skal indehaverne af forældremyndigheden informeres og inddrages.