Priser

Forsamtale:
Under forsamtalen spørges ind til tidlig udvikling, livsforløb samt aktuel situation. Der spørges bredt ind til symptomer relateret til den mistanke den enkelte henvender sig med. Der screenes desuden bredt for anden psykopatologi. Alle sager konfereres i vores tværfaglige team, hvorefter familien/den enkelte får råd og vejledning ift. yderligere udredning, behandling eller tiltag.
Udredning børn og unge:

Den neuropsykiatriske udredning består af anamnestisk samtale med forældrene, spørgeskemaer (til barn, forældre og lærere eller pædagoger), begavelsestest, tests der estimerer forskellige kognitive funktioner og eller interviews (eks. ADOS i forbindelse med autismeudredning). Efter undersøgelsen foretages tværfaglig diagnostisk konference, der udfærdiges en rapport, og forældre og barn bliver inviteret ind til en overlevering.

PPV:

Da mange desværre bruger rigtig lang tid på at vente på PPR, tilbyder vi at lave en PPV, som er det PPR almindelig vist udarbejder forud for at barnet kan viderehenvises til BUA. Hvis vi udarbejder en PPV, kan man som forælder henvende sig til egen læge og få denne til at lave henvisningen på baggrund af PPV’en. Vi anbefaler, at man tager kontakt til egen læge og sikrer sig, at denne vil lave henvisningen forud for, at der træffes aftale i klinikken. PPV’en indeholder en begavelsestest, spørgeskemaer udfyldt af forældre, skole og barn, en skoleudtalelse samt en udviklingsanamnese.

New Forest Parenting Program (NFPP):

8×1 times forældretræning henvendt til forældre med yngre børn med ADHD.

Netværksmøder med skole eller dagsbehandler:

Vi tilbyder netværksmøder online

Psykoedukation:

Vi tilbyder psykoedukation til børn, unge, voksne og forældre ift. ADHD/ADD/autisme. Vores personale har stor erfaring med at formidle, hvad det vil sige at lave med én eller flere af de ovenstående diagnoser. Psykoedukation kan hjælpe den enkelte og netværket omkring denne til en bedre forståelse af adfærd og måden den enkelte er i verden på. Der tales desuden om nyttige strategier i hverdagen.