Priser

Forsamtale:

Til den vurderende forsamtale er der fokus på det aktuelle klagebillede, ligesom der foretages en bred psykopatologisk screening.

Alle sager konfereres ved Specialpsykolog eller speciallæge i Børne- og ungepsykiatri, hvorefter der udarbejdes en behandlingsplan hvoraf det nøje fremgår, hvad vi anbefaler samt baggrunden for vores vurdering.

Udredning børn og unge:

Den neuropsykiatriske udredning består af anamnestisk samtale med forældrene, spørgeskemaer (til barn, forældre og lærere eller pædagoger), begavelsestest, tests der estimerer forskellige kognitive funktioner og eller interviews (eks. ADOS i forbindelse med autismeudredning).

Efter undersøgelsen foretages tværfaglig diagnostisk konference, der udfærdiges en rapport, og forældre og barn bliver inviteret ind til en overlevering.

Netværksmøder med skole eller dagtilbud:

Vi tilbyder netværksmøder online

Psykoedukation (gruppe)

Som noget nyt tilbyder vi nu psykoedukation i gruppe til alle de privatbetalende forældre. Vi synes, at det er så vigtigt, at vores forældre klædes ordentligt på, inden vi sender dem videre, og derfor har vi besluttet, at gruppetilbuddet indgår som en del af selve udredningen.

Psykoedukation (individuelt)

Vi tilbyder psykoedukation til børn, unge og forældre ift. ADHD/ADD/autisme.
Vores personale har stor erfaring med at formidle, hvad det vil sige at leve med én eller flere af de ovenstående diagnoser. Psykoedukation kan hjælpe den enkelte og netværket omkring denne til en bedre forståelse af adfærd og måden den enkelte er i verden på. Der tales desuden om nyttige strategier i hverdagen.

Studietræningsteknik:

Mange børn og unge med ADD/ADHD eller autisme har store vanskeligheder med at skabe overblik, at planlægge samt organisere deres problemløsning. Ydermere har de fleste en meget begrænset viden om de strategier, de rent faktisk allerede har. I studietræningsteknikken arbejdes med bevidste strategier som overføres til det konkrete skolearbejde.

Man skal regne med, at barnet eller den unge skal træne ugentligt i mindst 12 uger og ofte længere.

Følelser og regulering:

Mange børn oplever store udfordringer med at regulere følelser og adfærd. Vores dygtige neuropædagog er meget dygtig til at bibringe forældrene en anden forståelse af deres barn og dets adfærd, ligesom hun altid kommer med relevante input til, hvorledes man pædagogisk kan møde og hjælpe barnet.

2*2 timers opstart og indføring