Medicinsk behandling

Vores speciallæge må medicinere børn og unge fra 6-18 år

I ADD Klinikken er vi specialister inden for udredning af autisme, ADD og ADHD

Medicinsk behandling ved privat psykiater

For nogle børn og unge kan symptomerne på diagnoser som ADHD og ADD være meget indgribende i hverdagen. Det kan i tilfælde begrænse barnet eller den unge så meget i at udfolde sit liv, at medicinsk behandling kan komme på tale som en mulighed.

Vores speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri har mange års erfaring med udredning og behandling af småbørn, skolebørn og unge med neuropsykiatriske lidelser som ADHD og ADD.

Der er mange fordele ved, at vi har vores egne psykiatere tilknyttet klinikken. Det giver en nemmere overgang, når børn og unge skal opstarte i medicinsk behandling efter udredning og diagnosticering og ofte vil psykiateren have kendskab til barnet fra konferencerne.

Vi må opstarte medicinsk behandling på børn og unge fra alderen 6-18 år.
Opstartes forløbet inden den unge fylder 18 år, kan behandlingsforløbet
strækkes indtil den unge fylder 21 år.

Vi åbner nu op for, at børn og unge, som ikke er
diagnosticeret i ADD Klinikken, kan opstarte i medicinsk behandling hos os.

Sådan hjalp vi Sofie

Se videoen og hør, hvordan vi hjalp 16-årige Sofie med hendes ADD.

Et medicinsk behandlingsforløb hos os

Et medicinsk behandlingsforløb os ADD Klinikken forløber typisk således, at vores speciallæge eller psykiater udskriver en recept på en nøje tilpasset dosering.

I den indledende fase af den medicinske behandling vil der altid blive planlagt opfølgningsmøder og kontroller, så vores speciallæge eller psykiater kan vurdere, om der skal justeres i medicinen og om der opstår bivirkninger, som vi skal forholde os til.

Mennesker reagerer forskelligt på medicin, så derfor prioriterer vi i ADD Klinikken, at følge de medicinske behandlinger tæt, så medicinen får den ønskede effekt.

Det er dog vigtigt for os at pointere, at medicinsk behandling har sin største styrke når det laves i parløb med psykologisk behandling eller anden støtte i hverdagen.

Fordele ved medicinsk behandling for ADHD og ADD

Bliver dit barn diagnosticeret med ADHD eller ADD kan der være flere fordele ved at indgå i et medicinsk behandlingsforløb:

Medicin bidrager til at reducere diagnostiske symptomer som:

  1. Impulsivitet
  2. koncentrationsbesvær
  3. hyperaktivitet
  4. tankemylder
  5. kropslig uro

Når ovenstående symptomer bliver mindre udtalte kan det resultere i, at barnet eller den unge bedre vil kunne udvikle sociale kompetencer og være i stand til i højere grad at indgå i interaktion med andre mennesker. Det kan have en positiv indvirkning på barnet eller den unges indlæringspotentiale og udholdenhed i skole- og fritidsaktiviteter.

Somatisk tjek forud for evt. opstart af medicinsk behandling med ADHD eller SSRI (antidepressiv) mod depression eller angst.

Kære patient og forældre

Før opstart af medicinering mod depression og/eller angst
Før du kommer til opstartssamtale hos vores speciallæge i børne-og ungdomspsykiatri, kan du med fordel have været til et somatisk tjek hos din egen praktiserende læge.
Dette med henblik på at udelukke somatiske årsager.

Vi anbefaler, at der tages følgende blodprøver:

Stofskifte

Tjek af stofskifte

Væsketal

Kalium, creatinin, albumin & natrium

Vitamin

Særligt vitamin D & B12

Blodstatus

Hæmoglobin, leukocytter & trombocytter

Egen læge vil typisk være vidende om hvilke blodprøver der skal tages.

EKG
Hvis du har symptomer relateret til hjertet, eksempelvis uforklarlige svimmelhedsanfald, besvimelse eller nærbesvimelse, brystsmerter, hjertebanken (uregelmæssigt, altså anderledes end normalt), åndenød, mislyd ved hjertet, anbefaler vi, at du får foretaget et EKG (hjertekardiogram), før du kommer til opstartssamtale ved vores speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri. Det samme gør sig naturligvis gældende såfremt du i forvejen er kendt med en hjertesygdom, eller hvis der er disposition til hjertesygdom i familien.

Før opstart på medicinering ift. ADHD
Hvis du har symptomer relateret til hjertet, eksempelvis uforklarlige svimmelhedsanfald, besvimelse eller nærbesvimelse, brystsmerter, hjertebanken (uregelmæssigt, altså anderledes end normalt), åndenød, mislyd ved hjertet eller har du en kendt hjertesygdom, anbefaler vi, at du får lavet et EKG (hjertekardiogram), før du kommer til opstartssamtale ved vores speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri.

Det samme gør sig naturligvis gældende såfremt du i forvejen er kendt med en hjertesygdom, eller hvis der er disposition til hjertesygdom i familien.

Generelt
Vær opmærksom på, at såfremt egen læge ikke vil tage blodprøver eller foretage EKG, vil der være egen betaling på dette gennem klinikken.

Dette gør sig gældende upåagtet af, om man er i sygesikringsgruppe 1 eller 2.