ADD Klinikken

screening, udredning og behandling af børn og unge

ADD Klinikken er en tværfaglig privatpsykiatrisk klinik i Aarhus med speciale inden for autisme og opmærksomhedsforstyrrelser

add klinikken

Specialister i udredning og behandling

Vi har specialiseret os i udredning og behandling af børn og unge med autisme, ADHD og ADD.

Med henblik på at garantere et meget højt fagligt niveau, har vi udelukkende ansatte med mange års erfaring i klinikken.

I ADD Klinikken tilbyder vi neuropsykiatriske udredninger, psykoedukation, samtaler med fokus på mestring, kognitiv træning, studieteknik og medicinsk behandling.

Book en tid

enten på telefon eller via mail

Forsamtale

med en af vores dygtige ansatte

Udredning

behandlingsforløb & tests

Tilbagelevering

Evt. diagnosticering + rapport eftersendes

Psykoedukation

Psykoedukation i grupper henvendt til forældre

Journalpligt:

I ADD klinikken har vi pligt til at føre journal over de oplysninger, der er relevante for dit eller dit barns forløb hos os. Det betyder, at vi samler både oplysninger, du/I selv har givet os og oplysninger du måtte have udleveret til os fra samarbejdspartnere, evt. fra dit barns skole, PPR eller kommune. Vi opbevarer disse oplysninger sikkert og fortroligt, da de er personfølsomme og videregiver kun oplysningerne med dit samtykke. Vi har pligt til at opbevare en journal i 5 år efter, at det sidste notat er skrevet.

Aktindsigt:

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i din eller dit barns journal. Du kan anmode om aktindsigt ved at kontakte din behandler i klinikken eller vores sekretærer. Når dit barn er fyldt 15 år, vil det selv have ret til at få indsigt i sin egen journal. Hvis der er fejl eller misforståelser i din eller dit barns journal, anbefaler vi altid, at du kontakter os. Vi har mulighed for at ændre eller rette oplysninger i journalen, ligesom du har mulighed for at lave tilføjelser eller kommentarer, der kan vedlægges journalen.

Tavshedspligt:

I ADD klinikken er alle medarbejdere underlagt tavshedspligt omkring det, du/I fortæller os. Vi må som udgangspunkt kun videregive oplysninger om helbred og andre personfølsomme oplysninger med dit samtykke. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at bryde tavshedspligten: hvis der er risiko for at du eller dit barn forvolder skade på sig selv eller andre, har vi oplysningspligt mhp. at forebygge skaden. Vi har ligeledes underretningspligt, hvis vi får alvorlig mistanke om, at et barns trivsel eller udvikling er truet.

Samtykke:

I ADD klinikken bestræber vi os altid på, at både du og dit barn er klædt på til at forstå indholdet i jeres forløb og er indforstået hermed. For børn og unge under 15 år er det som udgangspunkt indehaverne af forældremyndigheden, der kan give informeret samtykke til udredning og behandling. Unge over 15 år kan selv give samtykke; dog skal indehaverne af forældremyndigheden informeres og inddrages.