ADD Klinikken

skræddersyr hvert behandlingsforløb ud fra det enkelte individs behov

Flere og flere danskere oplever øget mistrivsel. ADD Klinikken er specialister inden for udredning og behandling af psykiatriske diagnoser.

Vores erfaring er, at de fleste af vores klienter har

ventet alt for længe på hjælp!

ADD Klinikken er en tværfaglig klinik med særlig ekspertise ift. psykiatrisk udredning og behandling af opmærksom-hedsforstyrrelserne ADD og ADHD samt autisme. Klinikkens navn opstod på baggrund af at ønske om et øget fokus på netop ADD, da konsekvensen af at leve med uopdaget ADD, ofte er særdeles omkostningsfuld.

I ADD Klinikken tilbyder vi neuropsykiatriske udredninger, psykoedukation, samtaler med fokus på mestring, kognitiv træning, studieteknik og medicinsk behandling.

Vi holder dig i hånden hele vejen. Vi skræddersyer hvert eneste klientforløb efter den enkeltes behov og forudsætninger.

Book en tid

enten på telefon eller via mail

Forsamtale

med en psykolog

Udredning

behandlingsforløb & tests

Tilbagelevering

Evt. diagnosticering + rapport eftersendes

Journalpligt:

I ADD klinikken har vi pligt til at føre journal over de oplysninger, der er relevante for dit eller dit barns forløb hos os. Det betyder, at vi samler både oplysninger, du/I selv har givet os og oplysninger du måtte have udleveret til os fra samarbejdspartnere, evt. fra dit barns skole, PPR eller kommune. Vi opbevarer disse oplysninger sikkert og fortroligt, da de er personfølsomme og videregiver kun oplysningerne med dit samtykke. Vi har pligt til at opbevare en journal i 5 år efter, at det sidste notat er skrevet.

Aktindsigt:

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i din eller dit barns journal. Du kan anmode om aktindsigt ved at kontakte din behandler i klinikken eller vores sekretærer. Når dit barn er fyldt 15 år, vil det selv have ret til at få indsigt i sin egen journal. Hvis der er fejl eller misforståelser i din eller dit barns journal, anbefaler vi altid, at du kontakter os. Vi har mulighed for at ændre eller rette oplysninger i journalen, ligesom du har mulighed for at lave tilføjelser eller kommentarer, der kan vedlægges journalen.

Tavshedspligt:

I ADD klinikken er alle medarbejdere underlagt tavshedspligt omkring det, du/I fortæller os. Vi må som udgangspunkt kun videregive oplysninger om helbred og andre personfølsomme oplysninger med dit samtykke. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at bryde tavshedspligten: hvis der er risiko for at du eller dit barn forvolder skade på sig selv eller andre, har vi oplysningspligt mhp. at forebygge skaden. Vi har ligeledes underretningspligt, hvis vi får alvorlig mistanke om, at et barns trivsel eller udvikling er truet.

Samtykke:

I ADD klinikken bestræber vi os altid på, at både du og dit barn er klædt på til at forstå indholdet i jeres forløb og er indforstået hermed. For børn og unge under 15 år er det som udgangspunkt indehaverne af forældremyndigheden, der kan give informeret samtykke til udredning og behandling. Unge over 15 år kan selv give samtykke; dog skal indehaverne af forældremyndigheden informeres og inddrages.