Psykiatrisk udredning

Hvad indeholder en neuropsykiatrisk undersøgelse?

I ADD Klinikken er vi specialister inden for udredning af autisme, ADD og ADHD

Book en tid

enten på telefon eller via mail

Forsamtale

med en af vores dygtige ansatte

Udredning

behandlingsforløb & tests

Tilbagelevering

og diagnosticering

Vi følger som minimum altid Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning, og vi har to speciallæger i Børne- og ungdomspsykiatri som fører tilsyn med alle vores procedurer.

Typisk forløb for udredning af ADD/ADHD og/eller autisme.
Begge forældre underskriver samtykke til at barnet må udredes. Henvender forældrene sig gennem deres sundhedsforsikring, underskriver de desuden en samtykkeerklæring, hvor de giver lov til at vi deler personfølsomme data med deres forsikringsselskab.

Barnet/den unge indkaldes 2-3 gange. Forud for undersøgelsen bliver der sendt links ud til spørgeskemaer til forældre og skole/institution. Disse skal besvares online. Der sendes også spørgeskemaer ud som skal besvares og returneres forud for undersøgelsen. Allerede forud for forsamtalen bliver der sendt et skema ud til skolen eller institutionen.

Det er meget vigtigt, at vi modtager denne udtalelse fra skole/institution, og det er forældrenes ansvar, at vi får denne udtalelse. Vi vil ikke kunne afholde diagnostisk konference før vi har de nødvendige informationer.

Den første undersøgelsesgang: Vi starter med at lave tests med barnet, hvilket som regel tager 60-75 minutter incl. En pause. Herefter optages udviklingsanamnese (samtale med psykologen, hvor der spørges grundigt ind til graviditet, fødsel, tidlig udvikling, opvækst, institutionsliv, skolegang etc.). Det er vigtigt, at begge forældre deltager i anamnesesamtalen, da vi har brug for at få et bredt indtryk af barnet. Er forældrene skilte, er det mindst lige så vigtigt, at vi taler med begge forældre. Medbring gerne noget barnet kan sidde med i venteværelset eller ude på gangen.

Den anden og evt. tredje undersøgelsesgang: De sidste tests og interviews laves med barnet. Som regel vil det ikke være nødvendigt at begge forældre deltager anden og tredje gang.
Nogle gange er vi af forskellige årsager nødt til at ændre på vores sagsgang, men så vil I blive informeret herom.

Vigtigt at være opmærksom på:

I bliver indkaldt, så vi er sikre på, at vi kan nå det hele – også med de børn der har svært ved at komme med ind i klinikken, har behov for mange pauser, har svært ved at samarbejde etc. Det vil sige, at de tidsrum I er indkaldt i, som regel er noget længere, end det vi reelt set forventer at skulle bruge.

Slutteligt skal psykologen samle alle de informationer der er kommet ind, analysere testresultater og konferere med vores specialpsykolog eller speciallæge. Ud fra et ønske om ordentlighed overfor forældrene, kommer vi ikke med diagnostiske udmeldinger før den afsluttende overlevering, hvor hele sagen er blevet konfereret.

Afslutningsvist inviteres forældre og barn, afhængig af dets alder, ind til en overlevering i klinikken. Efter overleveringen vil privatbetalende forældrene blive tilbudt psykoedukation i gruppe samt modtage en rapport der beskriver undersøgelsen og baggrunden for de stillede diagnoser.

Læs mere om psykologers beføjelser i forbindelse med diagnosticering af psykiatriske lidelser her på Danmarks Psykologforenings hjemmeside.

Udredning af børn og unge

Hvad indeholder en børneudredning typisk?

Vi følger som minimum altid Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning. Der er dog tilfælde, hvor vi af forskellige årsager anbefaler, at der suppleres med en kognitiv test samt andre neuropsykologiske tests.

Forud for første samtale i et udredningsforløb, anbefaler vi, at I beder egen læge foretage en undersøgelse af jeres barn. Dette er vigtigt for at sikre, at jeres barn er sundt og rask og vi dermed kan udelukke, at nogle af barnets vanskeligheder eller symptomer kan forklares med en fysisk skavank eller sygdom. Der kan være somatiske sygdomme, der skal behandles, inden vi kan gå videre med en udredning hos os.

Af samme grund, er det lidt sværere at beskrive en typisk undersøgelse, men den kunne se således ud:

 

Udredning og diagnosticering

Den neuropsykiatriske undersøgelse har delt til formål at afdække specifikke kognitive vanskeligheder samt underliggende psykiatriske lidelser som eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelse (ADD/ADHD) eller udviklingsforstyrrelse som autisme og aspergers. Vi udreder desuden for angst, depression og OCD.

I ADD Klinikken starter samtlige undersøgelser med en forsamtale. Her screener vi bredt med henblik på at undersøge, hvorvidt der er baggrund for at udrede yderligere, ligesom vi skaber os et overblik over kompleksitetsniveauet.

Såfremt der er begrundelse for at fortsætte med en egentlig neuropsykiatrisk undersøgelse (udredning), bliver klienten indkaldt til undersøgelse, ligesom der sendes spørgeskemaer ud.

I forhold til omfanget af undersøgelsen, følger vi som minimum Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Alle psykiatriske udredninger og undersøgelser varetages af dygtige og erfarne psykologer, eller yngre psykologer under meget tæt supervision af specialist eller specialpsykolog.

Samtlige undersøgelser konfereres med specialpsykolog eller psykiater.

Sådan hjalp vi Sofie

Se videoen og hør, hvordan vi hjalp 16-årige Sofie med hendes ADD.

 

Sygesikring Danmark yder ikke tilskud til nogen former for udredning.