Psykiatrisk udredning

Hvad indeholder en neuropsykiatrisk undersøgelse?

Mistrivsel blandt danskere er stigende og ventelisterne bliver stadig længere. I ADD Klinikken er vi specialister inden for udredning af psykiatriske diagnoser.

Book en tid

enten på telefon eller via mail

Forsamtale

med en af vores dygtige ansatte

Udredning

behandlingsforløb & tests

Tilbagelevering

og diagnosticering

Udredning af børn og unge

Hvad indeholder en børneudredning typisk?

Vi følger som minimum altid Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning. Der er dog tilfælde, hvor vi af forskellige årsager anbefaler, at der suppleres med en kognitiv test samt andre neuropsykologiske tests.

Forud for første samtale i et udredningsforløb, anbefaler vi, at I beder egen læge foretage en undersøgelse af jeres barn. Dette er vigtigt for at sikre, at jeres barn er sundt og rask og vi dermed kan udelukke, at nogle af barnets vanskeligheder eller symptomer kan forklares med en fysisk skavank eller sygdom. Der kan være somatiske sygdomme, der skal behandles, inden vi kan gå videre med en udredning hos os.

Af samme grund, er det lidt sværere at beskrive en typisk undersøgelse, men den kunne se således ud:

 

Udredning og diagnosticering

Den neuropsykiatriske undersøgelse har delt til formål at afdække specifikke kognitive vanskeligheder samt underliggende psykiatriske lidelser som eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelse (ADD/ADHD) eller udviklingsforstyrrelse som autisme og aspergers. Vi udreder desuden for angst, depression og OCD.

I ADD Klinikken starter samtlige undersøgelser med en forsamtale. Her screener vi bredt med henblik på at undersøge, hvorvidt der er baggrund for at udrede yderligere, ligesom vi skaber os et overblik over kompleksitetsniveauet.

Såfremt der er begrundelse for at fortsætte med en egentlig neuropsykiatrisk undersøgelse (udredning), bliver klienten indkaldt til undersøgelse, ligesom der sendes spørgeskemaer ud.

I forhold til omfanget af undersøgelsen, følger vi som minimum Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Alle psykiatriske udredninger og undersøgelser varetages af dygtige og erfarne psykologer, eller yngre psykologer under meget tæt supervision af specialist eller specialpsykolog.

Samtlige undersøgelser konfereres med specialpsykolog eller psykiater.

Sådan hjalp vi Sofie

Se videoen og hør, hvordan vi hjalp 16-årige Sofie med hendes ADD.

 

Sygesikring Danmark yder ikke tilskud til nogen former for udredning.