Autisme

Vores specialister har stor erfaringer med udredninger - også autisme.

Mistrivsel blandt danskere er stigende og ventelisterne bliver stadig længere. I ADD Klinikken er vi specialister inden for udredning af psykiatriske diagnoser.

Hvad er autisme?

Autisme er en medfødt neurologisk betinget, kognitiv anderledeshed, som påvirker personens tænkning, adfærd og måde at være i verden på.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvilket vil sige, at ”autismen” påvirker alle aspekter af den måde man ”er i verden på”.  Har man autisme, har man en anden måde at sanse, forstå og navigere i verden på, hvilket påvirker den enkeltes forudsætninger for at indgå i sociale sammenhænge samt for at kommunikere med andre mennesker.

Ofte fremstår personer med autisme meget konkrete i deres tænkning og forståelse, og ofte udfordres de af ironi eller sort humor. Løsning af konkrete skoleopgaver fungerer fint (eks. matematik op til 4. klasse), mens tekstanalyser som regel volder store problemer, fordi der kræves, at man ”skal læse mellem linjerne”.

Når man har autisme, udfordres man ofte af massive overbliksvanskeligheder, hvilket kan komme til udtryk i en udpræget rigiditet.

Tegn på autisme:

 • Nedsat øjenkontakt – barnet søger ikke spontant øjenkontakt og besvarer i nedsat grad andres forsøg på øjenkontakt.
 • Barnet kan være vanskelig at “kalde op” – kigger ikke spontant, selvom man kalder og berører.
 • Mange børn bryder sig ikke om fysisk berøring, eller søger det måske kun fra forældre.
 • Begrænset omfang af forsøg på at henlede andres opmærksomhed på noget bestemt (pegen koordineret med øjenkontakt).
 • Inviterer sjældent til at dele følelser (begejstring, glæde).
 • En forkærlighed for at sortere, ordne og systematisere (stable, sortere og stille på række) frem for at lege.
 • Børn der leger “parallelleg” i stedet for rollelege.
 • Forsinket sproglig udvikling. Børnene synes i mindre grad at være optaget af kommunikation.
 • Hos unge og voksne ses en nedsat grad af social kommunikation og small talk.
 • Nedsat forståelse for turtagning i samtaler.
 • Børnene kan ofte reagere voldsomt når de kommer hjem fra skole og børnehave.
 • Ofte opleves sansesarthed.
 • Taktile og sensoriske vanskeligheder (hader stramme bukser, bryder sig ikke om at få fedtede fingre).
 • Meget selektivt spisende, hvor de ofte kun spiser få kendte ting. Opleves ofte følsomme overfor konsistenser.

Autisme, piger og komorbiditet

Som det også gør sig gældende for ADD eller stille ADHD, er vi generelt dårligere til at spotte piger med autisme, end vi er til at få øje på drenge med autisme. Piger med autisme er ofte mere socialt bevidste og socialt interesserede. En del af disse piger er gode til at kopiere andres adfærd, men de bruger rigtig meget energi i det sociale, og de er derfor i risiko for at opleve ”autistic burnout”. I ADD Klinikken udreder vi rigtig mange unge kvinder med autisme.

Børn med autisme har en øget risiko for komorbiditet, hvilket vil sige, at de har en eller flere diagnoser i tillæg til deres autismediagnose. Socialstyrelsen har i 2020 fundet et stort sammenfald mellem autisme og ADHD (1/3) (registerdata).

Ud over ADHD ser man også ofte ADD, epilepsi, udviklingshæmning og angst.

Autisme, sanseapparat og mad!

Langt de fleste med autisme oplever massive sanseintegrationsvanskeligheder. Det vil sige, at den måde de sanser og oplever verden på, er væsensforskellig fra den neurotypiske hjerne. Dette påvirker naturligvis deres adfærd, som for udenforstående kan forekomme voldsom og nogle gange bizar. Mange personer med autisme er udfordret på deres spisning, da de ofte er meget selektive ift. konsistenser og nye smage.