ADD

Vores specialister har stor erfaringer med psykiatriske udredninger - også ADD

Mistrivsel blandt danskere er stigende og ventelisterne bliver stadig længere. I ADD Klinikken er vi specialister inden for udredning af psykiatriske diagnoser.

ADD diagnosen er vanskelig at spotte

”ADD”, ”Stille ADHD” eller ”opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet”, kært barn – mange navne. I Danmark kalder man som regel lidelsen for ADD, og fordi diagnosen generelt er underdiagnosticeret, har lidelsen fået lov til at lægge navn til hele klinikken, da vi generelt har et ønske om at øge opmærksomheden på denne diagnose. Vi har skabt Danmarks første specialiserede tværfaglige tilbud til børn, unge og voksne med ADD.

Disse børn og unge er i kæmpe risiko for at blive voldsomt overbelastede af deres opmærksomhedsforstyrrelse, og oftest får vi først øje på dem, når de begynder at udvise diffuse symptomer på angst, stress eller depression.

Helt generelt oplever vi, at god begavelse og strukturerede forældre, der formår at kompensere for børnene og de unges vanskeligheder, er med til at sløre symptombilledet, så vi først får øje på dem senere.

I ADD Klinikken møder vi rigtig mange voksne, der har formået at ”holde sammen” på sig selv gennem folkeskolen. På et tidspunkt når den samlede belastning overstiger det enkelte individs kapacitet, begynder livet at gøre knuder.

Mange kan berette om talrige sygemeldinger, hyppige jobskifte, vanskeligheder med at initiere (komme i gang), ligesom mange har vanskeligt ved at gøre opgaver færdige.

Rigtig mange voksne med uopdaget ADD kæmper med hverdagen, ægtefællen og børnene…

Sådan hjalp vi Sofie

Se videoen og hør, hvordan vi hjalp 16-årige Sofie med hendes ADD.

Hvad er ADD?

ADD i skolen

ADD er en opmærksomhedsforstyrrelse ligesom ADHD, men med fravær af hyperaktivitet. Ofte bliver personer (børn, unge og voksne) overset, fordi symptomerne primært sidder på ”indersiden” og derfor er vanskelig at få øje på. 

Vi oplever ofte, at børn og unge med ADD går ”under radaren”, fordi de ikke fylder i klasseværelset. Ofte sidder de stille i klassen og ”dagdrømmer”. Der opleves vanskeligheder med at koncentrere sig og fokusere, vanskeligheder med at komme i gang og holde sig i gang. Ofte glemmer de beskeder, og kan generelt virke distræte.

Mange går og føler sig "forkert"

Man ser desuden, at disse børn og unge udtrættes voldsomt i takt med, at kravene i skolen begynder at overstige deres kapacitet, og meget ofte kan disse børn og unge berette, at de er så trætte efter skole, at de er nødt til at gå hjem og sove. 

Meget ofte føler disse børn og unge sig ”forkerte”, ”anderledes” eller måske endda ”dumme”, fordi de oplever, at deres klassekammerater har nemmere ved det faglige. Børnenes og de unges træthed og følelse af at være ”forkerte” medfører ofte social tilbagetrækning, hvilket også påvirker deres trivsel i negativ retning.