Forsamtale

Hvad er en forsamtale?

Alle vores udredningsforløb starter med en vurderende forsamtale. Forud for forsamtalen giver begge forældre samtykke til, at vi må afholde samtalen.

Til selve samtalen møder begge forældre op sammen med barnet/den unge. Typisk vil barnet deltage de første 10-15 minutter, hvor behandleren vil danne sig et hurtigt indtryk af barnets sociale og kommunikative funktionsniveau.

Dette kan være leg eller helt almindelige spørgsmål om skole, fritid eller interesser. Herefter vil barnet som regel blive placeret udenfor kontoret eller i venteværelset. Medbring gerne noget underholdning til barnet.

De unge vil som regel deltage i hele samtalen, hvis de altså ønsker det.

Til den vurderende forsamtale er der fokus på det aktuelle klagebillede (årsagen til at familien har henvendt sig), ligesom der foretages en bred psykopatologisk screening. Alle sager konfereres ved Specialpsykolog eller speciallæge i Børne- og ungepsykiatri, hvorefter der udarbejdes en behandlingsplan hvoraf det nøje fremgår, hvad vi anbefaler samt baggrunden for vores vurdering.

Det er vigtig at være opmærksom på, at man ikke kan være sikker på, at vi ender med at stille en diagnose. Udredningsprocessen er kompleks, og der er mange ting der gør sig gældende og som kan være afgørende for, om vi i sidste ende kan stille en diagnose.

Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på, at der også er tilfælde, hvor vi er nødt til at afbryde forløbet efter forsamtalen og derfor ikke tilbyder udredning. Dette sker ud fra et ordentlighedsprincip. ADD Klinikken er en privatpsykiatrisk klinik med nogle veldefinerede specialer.

Det vi tilbyder, er vi med sikkerhed særdeles fagligt kompetente til, men der findes sager hvor kompleksitetsniveauet er så højt, at vi ikke har mulighed for at løfte opgaven på tilfredsstillende vis, eller hvor vi vurderer, at familien ikke vil kunne gøre brug af en udredning lavet hos os. I disse tilfælde skriver vi en epikrise og kommer med anbefalinger ift. hvor eller hvordan familien kan hjælpes.

Er vi meget bekymrede for barnet og familien, sender vi i samarbejde med forældrene en kommune, hvor vi ligeledes kommer med anbefalinger til, hvordan familien kan hjælpes.