viden

ADD i skolen: Indlæring og eksekutive funktioner

Evnen til at fokusere opmærksomheden er afgørende, når vi skal lære noget ny.

ADD og indlæring

Når vi skal tilegne os ny viden, er det nødvendigt at være i stand til at fastholde vores opmærksomhed tilstrækkeligt længe til at forstå emnet. Dette gør det muligt at gemme informationen i vores hukommelse, så vi senere kan trække den frem, når vi har brug for den. Mangel på evne til at fokusere opmærksomheden kan have en negativ indvirkning på indlæringen.

For eksempel kan børn med ADD finde det udfordrende at lære nyt, da deres opmærksomhed ofte springer fra det ene til det andet. Selv velbegavede børn kan opleve indlæringsvanskeligheder, når opgaver kræver længerevarende fokus.

ADD og eksekutive funktioner

Mange børn med ADD oplever også udfordringer med deres eksekutive funktioner. Dette betyder, at de har svært ved at skabe overblik, forstå sammenhænge, planlægge og organisere deres opgaver. Disse udfordringer kan påvirke både det faglige og sociale liv.

For eksempel oplever børn med ADD ofte øgede vanskeligheder omkring 3.-4. klassetrin og senere omkring 8. klasse, når kravene til eksekutive funktioner stiger. De skal nu håndtere mere komplekse og abstrakte opgaver såsom tekstanalyse og læsning af længere bøger. I matematik kræves der ikke kun kendskab til reglerne, men også evnen til at tænke abstrakt.

Der er tilmed flere lektier og større opgaver, hvilket kræver overblik, planlægning og organisering. Når børn med ADD har svært ved at komme i gang, skyldes det ofte en mangel på initiativ, sammen med udfordringer i at forstå opgavens karakter og, hvordan man strukturerer og organiserer opgaveløsningen.

Der er også en tendens til, at disse børn mangler bevidsthed om deres egen strategi. Nogle begynder forfra hver gang, de står over for en opgave, hvilket kan være meget belastende. Andre løser opgaver med meget hjælp, uden at forstå hvilke strategier de bruger. Manglen på bevidsthed om egne strategier begrænser deres evne til at bruge dem igen.

Når børn med ADD viser modstand mod store skriftlige opgaver, komplekse opgaver eller emneuger, skyldes det ofte en nedsat evne til at overskue og planlægge opgaverne.

Børnene vil gerne, men de kan ikke!

Pædagogiske anbefalinger:
 • Skab struktur:
  Børn med ADD har brug for tydelig struktur. Dette kan omfatte et visuelt dagsprogram og forberedelse til ændringer i rutinen, såsom vikarer. Hver time bør have en tydelig dagsorden.
 • Hjælp til igangsætning:
  Lærere bør hjælpe med at komme i gang ved at udvikle en plan sammen med eleven, når de står over for opgaver. Hvad handler opgaven om? Har vi prøvet noget, der ligner? Hvad gjorde vi sidst? Hvad vil give mening at starte med? etc.
 • Fokus på eksekutive funktioner:
  Undervisning bør omfatte støtte til at lære, hvordan man nærmer sig en opgave, strukturerer den, og hvilke strategier, der kan bruges.
 • Planlægning og opfølgning:
  Større opgaver og emneuger kræver ofte hjælp til at udarbejde en plan og opdele opgaven i mindre, mere overskuelige dele. Regelmæssig opfølgning i løbet af dagen kan hjælpe.
 • Forberedelse på ændringer:
  For børn med ADD er det vigtigt at give dem en struktur og forberedelse, når der skal ske noget nyt. Et godt eksempel er forberedelse af barnet når klassen skal på tur. Ikke nødvendigvis en slavisk gennemgang, men en struktur.
  “Vi bliver hentet af bussen klokken 08.30. Du skal sidde sammen med Simone. Når vi kommer frem til dyreparken, starter vi med at gå med dyrepasseren rundt og ser dyrene. Derefter spiser vi madpakker på legepladsen. Klokken 14.00 bliver vi hentet af bussen igen.”
  Dette gøres med henblik på, at bibringe barnet et overblik, så det ikke skal gå og bekymre sig om, hvad der mon skal ske. 

At forstå og imødekomme behovene hos børn med ADD kan gøre en betydelig forskel i deres indlæringsproces og trivsel.