hvorfor skal man lave en ppv?

PPV – Pædagogisk Psykologisk Vurdering

En Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), er en psykologisk vurdering som normalt bliver udarbejdet af en psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

En PPV har til formål at beskrive og sammenfatte barnets udvikling og aktuelle tilstand. Det vil sige, at man taler med forældrene og spørger ind til graviditet, fødselsforhold, den tidlige udvikling samt det aktuelle klagebillede. Ligeledes indhentes udtalelse fra institution eller skole for at få en beskrivelse af barnets aktuelle udfordringer.

Vi sender spørgeskemaer ud til forældre og institution/lærere. Hvilke skemaer der anvendes afhænger af klagebilledet. Herefter har vi barnet inde til en psykologisk undersøgelse, hvor vi tester begavelsesniveau og taler med barnet.

Slutteligt sammenfatter vi alle de informationer vi har indhentet og skriver en rapport.

Ofte er PPV’en det, der danner grundlag for en henvisning til udredning i psykiatrien, og derfor er det frustrerende og uhensigtsmæssigt for familierne og deres børn, at der aktuelt er meget lang ventetid ved PPR. Det sker ikke sjældent, at børn må vente i 1 år på at få lavet en PPV.

I dette år oplever vi ofte, at børn som i forvejen er maksimalt belastede – ofte grundet nogle iboende vanskeligheder (ADD, ADHD eller autisme) bliver så dårlige, at de stopper med at komme i skole og måske udvikler stress, angst eller depression som følge af denne belastning.

Vi tilbyder at udarbejde PPV'en

I ADD Klinikken kan vi tilbyde at udarbejde en PPV, hvorefter forældrene kan bede egen læge om at henvise ud til psykiatrien. Vi anbefaler dog altid, at forældrene på forhånd sikrer sig, at egen læge vil lave henvisningen på baggrund af vores PPV.

En PPV indeholder:

Anamneseoptag
Skoleudtalelse
Besvarelse af spørgeskemaer
WPPSI/WISC/WAIS test (afhængig af alder)

 

Læs mere om PPR og den pædagogiske psykologiske vurdering på Forældrerådgivningens artikel her.