autoriseret Psykolog
cand.psych.aut

Marianne Lund Flaunø

Personlig erfaring og biografi

Jeg er autoriseret psykolog og har mange års klinisk erfaring fra privat praksis og socialpsykiatrisk regi. Jeg har især arbejdet med udredning og behandling af unge med svære / komplekse psykiatriske lidelser i aldersgruppen 12-23 år; bl.a. fra mine år som afdelingspsykolog på specialområde Holmstrupgård.

Jeg er i gang med videreuddannelse som specialist i psykoterapi og har gennemført den 3-årige hoveduddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Jeg har stor erfaring med kognitiv testning og udredning af psykiatriske problemstillinger hos børn og unge. Jeg har ligeledes stor erfaring med psykoterapeutisk behandling, supervision af psykologer og pædagogiske medarbejdere, krisesamtaler, rådgivning og konsultation, pårørende arbejde, undervisning og psykoedukation.

I ADD Klinikken varetager jeg psykiatrisk screening ifm. indledende samtaler med børn og unge. Jeg laver kognitive undersøgelser med WISC-V/WAIS-IV og psykiatriske udredninger, herunder bl.a. testning af opmærksomhedsevne, udredning af affektive ledelser med PSE diagnostisk interview og personlighedsforstyrrelse vha. SCID-5 diagnostisk interview. Jeg udreder desuden for autismespektrumforstyrrelse i samarbejde med kollegaer, der er certificerede i ADOS.