Daglig leder i add klinikken
Specialpsykolog i børne- og ungepsykiatri
cand.psych.aut

Maria Kirk Østergaard

Personlig erfaring og biografi

  • Uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet
  • Autoriseret psykolog ved Psykolognævnet
  • 2012-2017: Videreuddannet til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri
  • 2-årig terapeutisk efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi

Jeg har både før, under og efter min uddannelse til specialpsykolog arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien i Herning og Skejby. Jeg har derfor arbejdet med både småbørn, skolebørn og unge i ambulante afsnit, såvel som sengeafsnit. Jeg har herigennem tilegnet mig særlig viden, erfaring og interesse i udredning af de yngste børn med udviklingsforstyrrelser og deres familier.

Udover det kliniske arbejde har jeg gennem mange år i hospitalspsykiatrien erfaring med teamledelse, undervisning og supervision.

I ADD Klinikken udreder jeg primært småbørn og skolebørn for autisme, ADHD og ADD samt andre udviklingsforstyrrelser og adfærds-/ følelsesmæssige forstyrrelser. Herudover afholder jeg interne konferencer og varetager funktionen som daglig leder.