autoriseret psykolog
Cand. psych. aut.

Else Hede

Else Hede | ADD Klinikken | Psykiatrisk udredning og behandling

Personlig erfaring og biografi

Jeg er uddannet psykolog fra Aahus Universitet i 2012 og blev autoriseret i 2015.

Som psykolog har jeg har arbejdet med børn og unge, indledningsvist ved PPR og siden som psykolog i børne- og ungepsykiatrien.  

Jeg har stor erfaring med kognitiv testning og udredning af psykiatriske problemstillinger hos børn og unge og har varetaget psykoterapeutisk behandling af angst, undervisning og psykoedukation.

I ADD klinikken varetager jeg psykiatrisk screening ifm. indledende samtaler med børn og unge. I forbindelse med udredningsarbejdet varetager jeg kognitive undersøgelser med WISC-V og WAIS-IV og psykiatriske udredninger, herunder bl.a. testning af opmærksomhedsevne, udredning af autisme, hvor jeg er certificeret i ADOS og udredning af affektive lidelser med PSE diagnostisk interview.