autoriseret psykolog
Cand. psych. aut.

Anne Kildeberg

Anne Kildeberg Olsen | ADD Klinikken | Psykiatrisk udredning og behandling

Personlig erfaring og biografi

Jeg er uddannet psykolog i 2014 og blev autoriseret psykolog i 2019. Jeg har, siden jeg blev færdiguddannet, arbejdet i PPR-regi og derudover har jeg varetaget psykiatriske udredninger i privat regi. Igennem mit arbejde i PPR-regi har jeg bl.a. erfaring med pædagogisk psykologiske undersøgelser og kognitiv testning af børn og unge, supervision og vejledning, familievejledning, angstbehandling (Cool Kids) og spædbarnsterapi (COS-P).

Jeg har desuden varetaget psykiatrisk udredning siden 2019 som konsulent, og siden 2021 har jeg været en del af ADD Klinikken.

I ADD Klinikken varetager jeg psykiatrisk screening ifm. indledende samtaler med børn og unge. Jeg laver kognitiv testning med WISC-V/WAIS-IV og psykiatriske udredninger, herunder bl.a. testning af opmærksomhedsevne, udredning af affektive lidelser med PSE diagnostisk interview og personlighedsforstyrrelse vha. SCID-5 diagnostisk interview. Jeg udreder desuden for autismespektrumforstyrrelse i samarbejde med kollegaer, der er certificerede i ADOS. Udredninger konfereres altid med specialpsykolog i børne- og unge psykiatri og/eller speciallæge i psykiatri.