viden

ADD & hukommelse

Forældre til børn med ADD beskriver ofte betydelige vanskeligheder med hukommelse hos børnene.

Børnene kan ende med at glemme deres madpakke og gymnastiktøj, lade deres madkasse ligge i tasken, glemme vanter og jakker rundt omkring, og de kan have svært ved at vende tilbage til en aktivitet, hvis de bliver afbrudt.

Det er tydeligt, at mange børn med ADD oplever udfordringer med hukommelsen. Det er dog vigtigt at forstå, at disse udfordringer ofte stammer fra manglende opmærksomhed på det, der bliver sagt, snarere end fra rene hukommelsesproblemer.

 Opmærksomhedsstyring er afgørende for al indlæring.

ADD og hukommelse | ADD Klinikken

Her er to eksempler, der illustrerer forskellen mellem hukommelse og opmærksomhed:

Eksempel 1: Jeg viser barnet et billede. Barnet ser på billedet, indprenter det – men bagefter kan det ikke huske, hvad der var på billedet. Dette er et eksempel på en hukommelsesudfordring, da barnet har indprentet informationen og alligevel ikke kan hente den frem.

Eksempel 2: Jeg viser barnet et billede. Barnet er optaget af at kigge på negle eller tænker på noget andet. Senere kan barnet ikke huske, hvad der var på billedet. Her er det en opmærksomhedsudfordring, da barnet ikke har indprentet informationen i første omgang.

Pædagogiske anbefalinger

 • Sikre opmærksomhed:
  Det er vigtigt at kalde på barnet og sikre, at du har dets fulde opmærksomhed, før du giver beskeder eller information.
 • Begrænset antal beskeder:
  Giv 1-2 beskeder ad gangen for at undgå overbelastning og forbedre chancen for, at barnet husker dem.
 • Visuel støtte:
  Brug visuelle hjælpemidler i både skolemiljøet og hjemmet. Dette kan inkludere tavler, grafer, eller billeder for at hjælpe med at forankre information.
 • Huskelister:
  Brug huskelister, der er placeret strategisk, som f.eks. ved døren, for at minde barnet om vigtige ting, før de går ud.
 • Strategier for beskedoptagelse:
  Hjælp barnet med at udvikle strategier til at skrive beskeder ned eller optage dem på en telefon. Dette giver dem mulighed for at henvise til informationen senere.
 • Teknologi som hjælpemidler:
  Introducer og hjælp barnet med at bruge apps, hvor de kan indtale aftaler og opgaver og modtage påmindelser i god tid.