OCD

Vi har mange års erfaring med børn, unge og voksne med OCD

Mistrivsel blandt danskere er stigende og ventelisterne bliver stadig længere. I ADD Klinikken er vi specialister inden for udredning af psykiatriske diagnoser.

Hvad er OCD (Obsessive-compulsive disorder)?

Hvad er tvangstanker og hvad handler tvangstanker typisk om?

OCD (obsessive-compulsive disorder) er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger som er funktionshæmmende i hverdagen.

Tvangstanker er uønskede, ubehagelige og tilbagevendende tanker og forestillinger. Tankerne handler ofte om, at der kan ske noget forfærdeligt og skræmmende og vil oftest udløse stor angst og ubehag.

De mest almindelige tvangstanker omhandler frygt for bakterier og smitte, sygdom og død, angst for, at der kan ske noget forfærdeligt, angst for selv at kunne komme til skade eller at andre, eksempelvis søskende eller forældre, kunne komme til skade.

Uønskede tanker med seksuelt indhold, tanker der omhandler religiøse emner, symmetri og orden samt magiske og overtroiske tanker.

Samtlige undersøgelser konfereres med specialpsykolog eller psykiater.

Hvad er tvangshandlinger – hvordan ser tvangstanker ud?

Tvangstanker kan komme til udtryk ved renlighedsritualer med fx gentagende håndvask, afspritning og langvarige ritualer ved bad og toiletbesøg. Der ses hyppige gentagelsesritualer i almindelige dagligdagsrutiner samt tjekning og kontrolritualer af fx om stikkontakter er slukket eller om døre og vinduer er lukket og låst, gentagende kontrol af mobiltelefonbeskeder og diverse indstillinger, trang til orden og symmetri, hvor fx alle ting på værelset har sin præcise plads.

Overdrevet orden og perfektionisme omkring skoleopgaver eller trang til, at ting skal ligge symmetriske.

Tvangshandlinger kan også være mentale ritualer, som er tvangshandlinger, der udføres i tankerne. Det kan fx være trang til at sige bestemte ord eller remser for sig selv for at undgå, at der sker noget forfærdeligt.

Tvangshandlinger kommer også ofte til udtryk som undgåelse af ting, steder og hændelser som kan være udløsende for ubehagelige tvangstanker, angst og ubehag.

Hvordan behandler man OCD?

Den bedst dokumenterede behandling af OCD hos børn og unge er kognitiv adfærdsterapi.

Kognitiv adfærdsterapi er psykoterapeutiske samtaler, der handler om at give barnet/den unge redskaber til at gå imod tvangstankerne og tvangshandlingerne.

Der trænes strategier og metode til gradvist at udsætte sig selv for det, der udløser angst og ubehag (gradueret eksponering) samt metoder til at kunne udholde angsten og være i stand til at gå imod og undlade at udføre tvangsritualerne (responshindring).

Det handler om at få erfaring med, at der ikke sker noget (af det man tror der vil ske), hvorefter angsten vil falde over tid.

OCD og familien

Forældrene spiller en vigtig rolle i behandlingen som støttepersoner. Der kan være behov for konkret støtte og hjælp med at huske og udføre hjemmeopgaver, hvor barnet eller den unge skal gå imod OCD’en.

Der er også behov for ros og anerkendelse for det store arbejde der kræves af barnet/den unge at arbejde med at gå imod OCD’en.

Der er ofte mange konflikter i familierne udløst på baggrund af tvangssymptomerne. Behandlingen vil derfor have fokus på, at forældre og barn får en fælles forståelse af mekanismerne ved OCD, så de derved kan blive fælles om at arbejde konstruktivt imod tvangssymptomerne.